EEEEEE (Gallery)

2E5650
287C5F
771B97
Name Hex (RGB) HTML/CSS (RGB) RGB RGB (%) CMYK HSV
Gallery EEEEEE #EEEEEE 238, 238, 238 93.33, 93.33, 93.33 0, 0, 0, 6.67 0, 0, 93.333333333333

Color #eeeeee is Gallery. In RGB: 93.33, 93.33, 93.33. In CMYK: 0, 0, 0, 6.67.

Combinations

{{ index }}

CSS

Background
div { background: #eeeeee; color: #000; }
Lorem ipsum dolor sit amet.
div { background: #eeeeee; color: #fff; }
Lorem ipsum dolor sit amet.
Background (gradient)
div { background: linear-gradient(to bottom, #D2D2D2 0%, #FFFFFF 100%); color: #000; }
Consectetur adipiscing elit, sed do.
div { background: linear-gradient(to bottom, #FFFFFF 0%, #D2D2D2 100%); color: #000; }
Consectetur adipiscing elit, sed do.
div { background: linear-gradient(to bottom, #D2D2D2 0%, #FFFFFF 100%); color: #fff; }
Consectetur adipiscing elit, sed do.
div { background: linear-gradient(to bottom, #FFFFFF 0%, #D2D2D2 100%); color: #fff; }
Consectetur adipiscing elit, sed do.
Border
div { border: 1px solid #eeeeee; }
Sed do eiusmod tempor.
div { border: 5px solid #eeeeee; }
Sed do eiusmod tempor.
div { border: 1px dashed #eeeeee; }
Sed do eiusmod tempor.
div { border: 5px dashed #eeeeee; }
Sed do eiusmod tempor.
div { border: 1px dotted #eeeeee; }
Sed do eiusmod tempor.
div { border: 5px dotted #eeeeee; }
Sed do eiusmod tempor.