C2BDCA (Gray Suit)

D3AEEA
8FD22D
D6BE83
Name Hex (RGB) HTML/CSS (RGB) RGB RGB (%) CMYK HSV
Gray Suit C2BDCA #C2BDCA 194, 189, 202 76.08, 74.12, 79.22 3.96, 6.44, 0, 20.78 263.07692307692, 6.4356435643564, 79.21568627451

Color #c2bdca is Gray Suit. In RGB: 76.08, 74.12, 79.22. In CMYK: 3.96, 6.44, 0, 20.78.

Combinations

{{ index }}

CSS

Background
div { background: #c2bdca; color: #000; }
Lorem ipsum dolor sit amet.
div { background: #c2bdca; color: #fff; }
Lorem ipsum dolor sit amet.
Background (gradient)
div { background: linear-gradient(to bottom, #A7A2AF 0%, #DED9E6 100%); color: #000; }
Consectetur adipiscing elit, sed do.
div { background: linear-gradient(to bottom, #DED9E6 0%, #A7A2AF 100%); color: #000; }
Consectetur adipiscing elit, sed do.
div { background: linear-gradient(to bottom, #A7A2AF 0%, #DED9E6 100%); color: #fff; }
Consectetur adipiscing elit, sed do.
div { background: linear-gradient(to bottom, #DED9E6 0%, #A7A2AF 100%); color: #fff; }
Consectetur adipiscing elit, sed do.
Border
div { border: 1px solid #c2bdca; }
Sed do eiusmod tempor.
div { border: 5px solid #c2bdca; }
Sed do eiusmod tempor.
div { border: 1px dashed #c2bdca; }
Sed do eiusmod tempor.
div { border: 5px dashed #c2bdca; }
Sed do eiusmod tempor.
div { border: 1px dotted #c2bdca; }
Sed do eiusmod tempor.
div { border: 5px dotted #c2bdca; }
Sed do eiusmod tempor.