BD4B94 (Red Violet)

899222
DABDA4
8D397D
Name Hex (RGB) HTML/CSS (RGB) RGB RGB (%) CMYK HSV
Red Violet BD4B94 #BD4B94 189, 75, 148 74.12, 29.41, 58.04 0, 60.32, 21.69, 25.88 321.57894736842, 60.31746031746, 74.117647058824

Color #bd4b94 is Red Violet. In RGB: 74.12, 29.41, 58.04. In CMYK: 0, 60.32, 21.69, 25.88.

Combinations

{{ index }}

CSS

Background
div { background: #bd4b94; color: #000; }
Lorem ipsum dolor sit amet.
div { background: #bd4b94; color: #fff; }
Lorem ipsum dolor sit amet.
Background (gradient)
div { background: linear-gradient(to bottom, #A02F7A 0%, #DA66AF 100%); color: #000; }
Consectetur adipiscing elit, sed do.
div { background: linear-gradient(to bottom, #DA66AF 0%, #A02F7A 100%); color: #000; }
Consectetur adipiscing elit, sed do.
div { background: linear-gradient(to bottom, #A02F7A 0%, #DA66AF 100%); color: #fff; }
Consectetur adipiscing elit, sed do.
div { background: linear-gradient(to bottom, #DA66AF 0%, #A02F7A 100%); color: #fff; }
Consectetur adipiscing elit, sed do.
Border
div { border: 1px solid #bd4b94; }
Sed do eiusmod tempor.
div { border: 5px solid #bd4b94; }
Sed do eiusmod tempor.
div { border: 1px dashed #bd4b94; }
Sed do eiusmod tempor.
div { border: 5px dashed #bd4b94; }
Sed do eiusmod tempor.
div { border: 1px dotted #bd4b94; }
Sed do eiusmod tempor.
div { border: 5px dotted #bd4b94; }
Sed do eiusmod tempor.