#AAAAAA (darkgray)

AAAAAA Hex Color
Namedarkgray
Hex (RGB)AAAAAA
HTML/CSS (RGB)#AAAAAA
RGB170, 170, 170
RGB (%) 66.67, 66.67, 66.67
CMYK 0, 0, 0, 33.33
HSV0, 0, 66.666666666667

Color #aaaaaa is darkgray. In RGB: 66.67, 66.67, 66.67. In CMYK: 0, 0, 0, 33.33.

Combinations

{{ index }}

CSS

Background
div { background: #aaaaaa; color: #000; }
Lorem ipsum dolor sit amet.
div { background: #aaaaaa; color: #fff; }
Lorem ipsum dolor sit amet.
Background (gradient)
div { background: linear-gradient(to bottom, #909090 0%, #C5C5C5 100%); color: #000; }
Consectetur adipiscing elit, sed do.
div { background: linear-gradient(to bottom, #C5C5C5 0%, #909090 100%); color: #000; }
Consectetur adipiscing elit, sed do.
div { background: linear-gradient(to bottom, #909090 0%, #C5C5C5 100%); color: #fff; }
Consectetur adipiscing elit, sed do.
div { background: linear-gradient(to bottom, #C5C5C5 0%, #909090 100%); color: #fff; }
Consectetur adipiscing elit, sed do.
Border
div { border: 1px solid #aaaaaa; }
Sed do eiusmod tempor.
div { border: 5px solid #aaaaaa; }
Sed do eiusmod tempor.
div { border: 1px dashed #aaaaaa; }
Sed do eiusmod tempor.
div { border: 5px dashed #aaaaaa; }
Sed do eiusmod tempor.
div { border: 1px dotted #aaaaaa; }
Sed do eiusmod tempor.
div { border: 5px dotted #aaaaaa; }
Sed do eiusmod tempor.