9D4135 (El Salva)

638801
140946
85B75F
Name Hex (RGB) HTML/CSS (RGB) RGB RGB (%) CMYK HSV
El Salva 9D4135 #9D4135 157, 65, 53 61.57, 25.49, 20.78 0, 58.6, 66.24, 38.43 6.9230769230769, 66.242038216561, 61.56862745098

Color #9d4135 is El Salva. In RGB: 61.57, 25.49, 20.78. In CMYK: 0, 58.6, 66.24, 38.43.

Combinations

{{ index }}

CSS

Background
div { background: #9d4135; color: #000; }
Lorem ipsum dolor sit amet.
div { background: #9d4135; color: #fff; }
Lorem ipsum dolor sit amet.
Background (gradient)
div { background: linear-gradient(to bottom, #80281F 0%, #BA5A4C 100%); color: #000; }
Consectetur adipiscing elit, sed do.
div { background: linear-gradient(to bottom, #BA5A4C 0%, #80281F 100%); color: #000; }
Consectetur adipiscing elit, sed do.
div { background: linear-gradient(to bottom, #80281F 0%, #BA5A4C 100%); color: #fff; }
Consectetur adipiscing elit, sed do.
div { background: linear-gradient(to bottom, #BA5A4C 0%, #80281F 100%); color: #fff; }
Consectetur adipiscing elit, sed do.
Border
div { border: 1px solid #9d4135; }
Sed do eiusmod tempor.
div { border: 5px solid #9d4135; }
Sed do eiusmod tempor.
div { border: 1px dashed #9d4135; }
Sed do eiusmod tempor.
div { border: 5px dashed #9d4135; }
Sed do eiusmod tempor.
div { border: 1px dotted #9d4135; }
Sed do eiusmod tempor.
div { border: 5px dotted #9d4135; }
Sed do eiusmod tempor.