8AF4F0 (Riptide)

81C88E
3D17FD
ECB363
Name Hex (RGB) HTML/CSS (RGB) RGB RGB (%) CMYK HSV
Riptide 8AF4F0 #8AF4F0 138, 244, 240 54.12, 95.69, 94.12 43.44, 0, 1.64, 4.31 177.7358490566, 43.44262295082, 95.686274509804

Color #8af4f0 is Riptide. In RGB: 54.12, 95.69, 94.12. In CMYK: 43.44, 0, 1.64, 4.31.

Combinations

{{ index }}

CSS

Background
div { background: #8af4f0; color: #000; }
Lorem ipsum dolor sit amet.
div { background: #8af4f0; color: #fff; }
Lorem ipsum dolor sit amet.
Background (gradient)
div { background: linear-gradient(to bottom, #6DD7D4 0%, #A7FFFF 100%); color: #000; }
Consectetur adipiscing elit, sed do.
div { background: linear-gradient(to bottom, #A7FFFF 0%, #6DD7D4 100%); color: #000; }
Consectetur adipiscing elit, sed do.
div { background: linear-gradient(to bottom, #6DD7D4 0%, #A7FFFF 100%); color: #fff; }
Consectetur adipiscing elit, sed do.
div { background: linear-gradient(to bottom, #A7FFFF 0%, #6DD7D4 100%); color: #fff; }
Consectetur adipiscing elit, sed do.
Border
div { border: 1px solid #8af4f0; }
Sed do eiusmod tempor.
div { border: 5px solid #8af4f0; }
Sed do eiusmod tempor.
div { border: 1px dashed #8af4f0; }
Sed do eiusmod tempor.
div { border: 5px dashed #8af4f0; }
Sed do eiusmod tempor.
div { border: 1px dotted #8af4f0; }
Sed do eiusmod tempor.
div { border: 5px dotted #8af4f0; }
Sed do eiusmod tempor.